1. -është prodhues slloven i cili është i specializuar në prodhimin e veglave kualitative të cilat janë të dedikuara për përdorim profesional dhe gjithashtu të hobit, prodhimet e Unior janë të kategorizuara në tre grupe: 1. Pjesë te automjeteve (http://www.unior-forging.com); 2. Vegla të punës (http://www.unior.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=10679); 3. Makina Speciale të prodhimit (http://www.unior-specialmachines.com/)
  2. dewaltlogo-është kompani amerikane e cila prodhon vegla të punës me kualitet të lartë, në gamën e produkteve të tyre hyjnë: Prerëset dhe Shpueset e të gjitha llojeve të drurit, betonit, dhe hekurit, kompresorët, sharrat, veglat për menaxhimin e pluhurit dhe mbeturinave, Nivelizues me laser, Kacavida me bateri, etc. Për me shumë ... http://www.dewalt.co.uk/
  3. keil llogo- është kompani gjermane e cila është e specializuar dhe e njohur për prodhimin e materialeve të shpimit posaqërisht të burgiave, të cilat janë të garantuara për jetëgjatësin dhe sigurin e tyre. Për me shumë ... www.keil.eu
  4. altec- është kompani gjermane e cila mirret me prodhimin e Skeleve, e Grilave, dhe prodhime të aluminit sipas porosive.. Për më shumë (http://altec-alu.de/pages/uk/home.php)
  5. wilms- është prodhues gjerman i të gjitha llojeve të nxemjeve (ngrohëdhe ftohësve (rrym, gas), dhe i veglave speciale për pastime. Për më shumë (http://www.wilms.de/int/index.htm)
 
KONTAKT AKSIONE PRODUKTE PËR NE
© ARTAIMPEX 2011. Të gjitha të drejtat të rezervuara.
Produkcioni: effektmedia